Etsi

Järjestö

” Vaikuttamistyö EU:n pk-yritysstrategiaan käy nyt kuumimmillaan”

Alkuviikosta Helsingissä järjestetty SME Assembly on merkittävin yrityksiin kohdistuva foorumi Suomen EU-puheenjohtajuuden aikana. Assemblyssä pohdittiin pk-yrityspolitiikkaa eri näkökulmista.

Uusi EU-komissio aloittaa pian työnsä. Foorumissa haettiin sisältöä komission tulevaan pk-yritysstrategiaan. SY:n painottama omistajavaihdosten edistäminen sai näkyvän roolin päivien ohjelmassa. 

Suomen Yrittäjät on jäsenenä eurooppalaisessa pienten ja keskisuurten yritysten kattojärjestössä SMEunitedissa, joka edustaa jäseniensä välityksellä 12 miljoonaa pk-yritystä. SMEunited jäsenjärjestöineen oli Assemblyssä laajasti edustettuna.

– Haluamme yhdessä vaikuttaa siihen, että täällä tehtävät linjaukset ovat meidän tavoitteidemme mukaisia, sanoo Suomen Yrittäjien kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgren.

– Haluamme, että pienyritysten tarpeet tulevat huomioiduksi uudessa EU:n pk-yritysstrategiassa.

 

Yritysstrategia nyt komissiossa

EU:n pk-yritysstrategia on parhaillaan komission valmisteltavana. Strategialla pyritään vastaamaan pk-yrittäjyyteen liittyviin haasteisiin ja edistämään yrittäjyyttä EU:ssa. Uuden ohjelman painopisteet rakentuvat digitalisaation, kestävyyden sekä alueellisten kasvuedellytysten edistämisen kokonaisuuksiin.

Komissio pyrkii myös lisäämään pk-yritysasioiden näkyvyyttä kaikilla pääosastoillaan nimeämällä EU:n pk-yrityslähettilään sekä tämän työtä tukevan ”iskuryhmän”.

Iskuryhmän tehtävänä on huolehtia siitä, että pk-yritykset huomioidaan horisontaalisesti kaikessa komission säädösvalmistelussa, pääosastosta riippumatta.

– Uutta strategiaa odotetaan julkaistavaksi maaliskuussa. Vaikuttamistyö strategiaan käy nyt kuumimmillaan, sanoo SY:n Brysselin toimiston vetäjä Mira-Maria Kontkanen.

Suomen Yrittäjät yhdessä SMEunitedin kanssa on eturintamassa vaikuttamassa siihen millainen EU-kehys yrittäjyydelle tuleviksi vuosiksi luodaan. 

toimitus(at)yrittajat.fi