Etsi

Emergency banner

Kunta

Seutuvertailu yrityspalveluista: Elinkeinotoimistoilta odotetaan nopeaa saavutettavuutta ja vuorovaikutusta

Kunnan tai kaupungin aktiivinen vuorovaikutus alueen pk-yritysten kanssa edistää myönteisen yrittäjyysilmapiirin syntymistä ja edistää alueen yrittäjyyttä. Asiaa selvitti Mikroyrittäjyyskeskus.

Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan heikosta yrittäjyysilmapiiristä kärsivien alueiden tulisi panostaa myös mikro- ja pk-yritysten palvelujen nopeaan saavutettavuuteen sekä luoda mahdollisuudet yrittäjien keskinäiseen vertaistoimintaan.

Vertailu: Kymenlaaksolaisten yrittäjien ääni ei kuulu elinkeinostrategiassa

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE:n tutkijatohtori Kyllikki Taipale-Erävala vertaili tutkimuksessaan Seinäjoen ja Kymenlaakson seutukuntien yrittäjyyden ulkoisia ominaispiirteitä, kuten yrittäjien kokemuksia alueiden elinkeinopolitiikasta.

Seinäjoen seutukunta on ollut pitkään esimerkiksi yritystoimintaa mittaavan EK:n Kuntarankingin kärjessä, kun taas Kymenlaakson seutukunnat ovat saaneet yrittäjyystutkimuksissa heikkoja tuloksia. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mistä erot johtuvat. Myös Suomen Yrittäjät selvittävät joka toinen vuosi yrittäjien arvioita kuntansa elinkeinopolitiikasta Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyllä. Viimeinen selvitys on tehty toukokuussa 2018.

–Tutkimuksessa selvisi, että kymenlaaksolaiset mikro- ja pk-yritykset kokevat saavansa vähemmän arvostusta kuin vastaavat yritykset Seinäjoen seutukunnissa. Lisäksi Kymenlaakson mikro- ja pk-yritykset kokevat jääneensä huomioitta alueensa elinkeinostrategiassa ja sen laadinnassa.

Kyllikki Taipale-Erävalan mukaan yritysten mielestä Kymenlaaksossa elinkeinotoimijat keskittyvät pikemmin uusien yritysten hankintaan paikkakunnalle kuin kauemmin paikkakunnalla olleisiin yrityksiin.

– Elinkeinotoimistojen väki nähtäisiin myös mieluusti liikkuvan enemmän kentällä omalla toimistolla istumisen sijaan.

Yritysten sisäisissä ominaisuuksissa ei eroja

Mikro- ja pk-yritysten sisäisissä ominaisuuksissa, kuten riskinottokyvyssä tai yrittäjyysosaamisessa ei ilmennyt eroja. Selvityksen mukaan kunnan tai kaupungin talouden tilalla ei ollut vaikutusta yrityksen sijoittumiseen.

Vastausten ja avokommenttien perusteella yrittäjät haluavat tulla kuulluksi yrittäjyyttä koskevissa asioissa.

– Yrittäjät toivovat, että niitä arvostettaisiin ja kuultaisiin esimerkiksi elinkeinostrategiaa koskevassa päätöksenteossa. Yrittäjät toivovat lisäksi nopeahkoa palvelua yrittäjyyteen liittyvissä asioissa sekä vertaisvuorovaikutusmahdollisuuksien lisäämistä muiden yrittäjien kanssa.

Vertaistukea ja -toimintaa toivotaan mm. liiketoiminnan arkisiin asioihin, yrityksen kehittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen.

SY:n kuntabarometrin kysely avataan helmikuussa

Suomen Yrittäjien toukokuussa 2018 tehdyn ELPO-kyselyn mukaan yrittäjät ovat tyytyväisempiä kotikuntansa toimintaan kuin aiemmin. Parhaat yrittäjäkunnat ovat Seinäjoki, Lieto ja Muurame. Maakunnista Pohjois-Karjalassa yrittäjät olivat tyytyväisimpiä kuntien toimintaan.

Suomen Yrittäjien kuntabarometrin (entinen Elinkeinopoliittinen mittaristo) kysely avataan 16. helmikuuta, jolloin myös ei-jäsenet voivat vastata omaa kuntaansa koskien. Barometrin julkaisu on Kunnallisjohdon seminaarissa toukokuussa.

Yrittäjäsanomat

toimitus (at) yrittajat.fi