Etsi

Yksinyrittäjä

Yksinyrittäjä pohtii YEL-maksun järkevyyttä: "Jättäisin maksamatta, jos mahdollista"

Palkittu yksinyrittäjä pitää Suomen Yrittäjien ehdotuksia yksinyrittäjien taloudellisen aseman parantamisesta kannatettavina. Tärkeimpänä hän pitää palkkaamisen kannusteiden lisäämistä.

Uutisoimme tällä viikolla Suomen Yrittäjien 12 kohdan listasta, joilla haetaan parannuksia yksinyrittäjien taloudelliseen tilanteeseen. 

Kohdat pitävät sisällään ehdotuksia muun muassa ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kannustamiseen, maksuehtolain kiristämiseen, perhevapaajärjestelmän joustavoittamiseen ja yksinyrittäjän työterveyshuollon parantamiseen.

Vuoden yksinyrittäjäksi viime vuonna valittu Jaakko Marin pitää yhtenä tärkeimmistä ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kannusteiden lisäämiseen.

– Työllistämisen kynnys on usein yksinyrittäjällä hyvin suuri. Sen kynnyksen ylittämiseen tarvitaan ehdottomasti apua. Tämä on myös vaikuttavuudeltaan tärkein sekä yrittäjän että yhteiskunnan kannalta. Ensimmäisen työntekijän jälkeen lisärekrytoinnitkin varmasti helpottuu kun työllistäminen on jo aloitettu.

Yksi 12 kohdan listasta ehdottaa yrittäjävähennyksen turvaamista. Marin on samoilla linjoilla.

– Tämä on ehdottomasti kannatettava asia. Tutkimusten mukaan yksinyrittäjien talous on aika tiukalla, joten tämä toisi pientä apua siihen.

"En maksaisi YEL-maksua, ellei olisi pakko"

Pitkät maksuajat kiusaavat monia pienyrityksiä. Olemme aikaisemmin uutisoineet ongelmasta täällä.

Jaakko Marinin mukaan suuret yritykset pitävät liian usein pienempiä firmoja pankkeina.

– Isot yritykset saattavat pakottaa sopimuksiin epäinhimilliset maksuajat. Itse olen onnistunut saamaan asialliset maksuehdot. 30 päivää on tällä hetkellä pisin maksuehto ja pärjään sen kanssa oikein hyvin.

Yrittäjät haluaa uudistaa yrittäjän eläkelakia siten, että järjestelmä turvaa työuran aikaisen ansiosidonnaisen sosiaaliturvan sekä oikeudenmukaisen eläketurvan kertymän. Yrittäjän eläkelain mukaisen pakollisen vakuuttamisen alaraja tulee Yrittäjien mukaan nostaa nykyiseltä tasolta (7 958,99 euroa) vähintään työttömyysturvan alarajalle (13 076 euroa).

Yrittäjien ehdottamaa uutta rajaa matalammalla työtulotasolla yrittäjä saa itse etuudet aina vähimmäisetuuksien suuruisena eikä siten hyödy millään tavalla maksamistaan sosiaalivakuutusmaksuista.

Marin suhtautuu koko YEL-maksuun nihkeästi.

– Ymmärrän kyllä hyvin, mitä ehdotuksella ajetaan takaa. Itse maksan kuitenkin ainoastaan minimin ja järjestän oman eläkkeeni muilla tavoilla. YEL-maksun panos-tuotos-suhde on mielestäni erittäin heikko ja jättäisin tämän maksamatta kokonaan, jos se olisi mahdollista. Tiedän ottavani siinä riskiä sairauspäivärahojen myötä, mutta näin olen halunnut toimia.

Olemme aikaisemmin uutisoineet yrittäjien epäluottamuksesta YELiä kohtaan. Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula korostaa YEL-maksun merkitystä yrittäjän sairastuessa.

– YEL-järjestelmää on tärkeää uudistaa siten, että jokainen pakollisen vakuuttamisen piirissä oleva yrittäjä saa vakuutusmaksuilleen myös vastinetta silloin, kun esimerkiksi sairastuu. YEL on mainettaan paljon parempi.

"Yrittäjän päästä viipymättä oikeaan hoitoon"

Yrittäjien mukaan perhevapaajärjestelmää on joustavoitettava siten, että yrittäjä-äitien olisi mahdollista jaksottaa päivärahapäiviä nykyistä useampaan osaan ja pidemmälle ajanjaksolle. Jotta tämä onnistuu, lastenhoidon tukijärjestelmän tulee olla käytettävissä jo raskausrahajakson päättymisen jälkeen. Marin kannattaa ehdotusta.

– Itse olen vanhempainvapaani pitänyt, mutta joustavuus toisi tähän kaivattua järkeä lisää ja varmasti lisäisi miestenkin intoa vanhempainvapaisiin, hän sanoo.

Marin kantaa Yrittäjien tavoin huolta yksinyrittäjien terveydestä. Suomen Yrittäjät esittää, että työterveyshuollossa lisätään yksinyrittäjät paremmin huomioivia toimintamalleja tukemaan työkykyä ja jaksamista.

– Tämä on erittäin tärkeä asia. Yrittäjän täytyy päästä viipymättä oikeaan hoitoon, kun siihen tulee tarvetta. Itse olen ratkaissut tämän hoitokulu- ja tapaturmavakuutuksilla ja ne ovatkin toimineet oikein hyvin, Marin kertoo.

Pauli Reinikainen 

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi