Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyys

Lue vinkit, miten välttää yleiset työtapaturmat – eniten vaaratilanteita sattuu tehtaissa ja rakennustyömailla

Moni työtapaturma voitaisiin välttää melko pienellä vaivalla. Työsuojelun ylitarkastaja Mikko Koivisto antaa neuvoja, miten yleisiä tapaturmia voitaisiin estää.

1. Lue käyttöohje

Työsuojelun ylitarkastaja Mikko Koivisto on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työssään nähnyt lukuisia tapaturmia, jotka liittyvät raskaan koneen tai työvälineen siirtoon ja nostoon.

− Isojen raskaiden työkoneiden siirto on hankalaa. Niissä tilanteissa sattuu tapaturmia, jotka voivat olla vakavia. Kaatuessaan painava kone voi aiheuttaa kuolemankin.

Koivistolla onkin antaa yksinkertainen vinkki, miten näitä tilanteita voisi välttää.

− Lue valmistajan käyttöohje. Sieltä löytyy ohje koneen käyttöön, mutta myös siirtoon.

Eniten työpaikkatapaturmia sattuu teollisuudessa ja työpajoissa. Seuraavaksi eniten työtapaturmia sattuu rakennustyömailla. Näissä kaikissa on isoja laitteita, joiden käyttöön liittyy aina riskejä.

2. Älä ota suojalaitetta pois

Tapaturmia tapahtuu paljon, kun koneen suojalaite otetaan pois. Yleinen on sirkkelin suojalaite, mutta erilaisia suojia on myös esimerkiksi metallin työstökoneissa.

− Suoja on tarkoitettu siihen, missä se on. Sitä ei saa poistaa tai ohjelmoida laitetta toimimaan ilman sitä. Poistamisen takia on sattunut lukuisia pahoja työtapaturmia. Ilman suojaa kone voi vaikkapa imaista sormet sisäänsä.

Suojainten käyttö kannattaa myös taloudellisesti, sillä työntekijän tapaturma ja tuotannon keskeytys maksavat aina yritykselle vakuutuksesta huolimatta.

Työsuojelun ylitarkastajan Mikko Koiviston mukaan työtapaturmia voitaisiin välttää melko pienellä vaivalla.

3. Putoamissuoja jo kahden metrin korkeudella

Yleisiä työtapaturmia ovat kaatumiset ja putoamiset. Tikkailta työskentely on erityisen vaarallista ja niiltä putoamiset aiheuttavat myös vakavia tapaturmia. Työn tekeminen tikkailta onkin kokonaan kielletty.

Jos rakennustyömaalla työskennellään korkeammalla kuin kaksi metriä, pitää rakentaa putoamissuoja. Tätä koskeva asetus tuli voimaan vuonna 2009, mutta Koiviston mukaan määräystä ei tunneta vieläkään tarpeeksi hyvin.

− Esimerkiksi omakotitalon kattoremonttia varten on rakennettava putoamissuoja. Helpoin tapa on pystyttää rakennustelineet, joiden avulla saadaan myös kulku katolle turvalliseksi, Koivisto sanoo.

Putoaminen on yleinen työtapaturma etenkin rakennusalalla.

− Raksoilla on otettu suuri harppaus turvallisuudessa, mutta silti työmailla on vielä paljon puutteitakin.

Putoaminen voidaan estää myös henkilökohtaisilla suojaimilla eli valjailla, mutta niiden turvallinen kiinnitys voi olla hankalaa.

4. Kuoppa voi romahtaa

Mikko Koiviston mukaan työtapaturmia sattuu kesäisin myös maanrakennustöissä.

− Kesäisin tehdään paljon isoja kaivantoja esimerkiksi putkisaneerauksissa. Näissä tapahtuu sitä, että maa pettää syvän kuopan reunoilta ja aiheuttaa vaaratilanteen. Esimerkiksi kova vesisade voi tehdä maa-aineksesta pehmeää.

Maan romahtamisen voi estää käyttämällä tukimateriaaleja. Jos tilaa on, kannattaa kuoppa kaivaa mahdollisimman loivaksi.

5. Kuivuus luo vaaratilanteita

Ennenäkemätön kuivuus on aiheuttanut tänä kesänä maasto- ja tulipaloja. Kuivuus on riski myös monissa työtehtävissä.

− Tulen ja sähkölaitteiden käsittelyssä on oltava erityisen huolellinen, kun maasto on kuivaa.

Koivisto nostaa esille myös kvartsipitoisen pölyn, joka leviää kuivalla ilmalla helposti.

− Tätä epäterveellistä pölyä syntyy, kun kiviä murskataan ja kipataan. Tätä voidaan välttää mahdollisuuksien mukaan kastelemalla ja pitämällä kippauskorkeus mahdollisimman pienenä.

6. Perehdytä riskeihin

Työtapaturmien ehkäisyssä ollaan menossa hyvään suuntaan. Viime vuonna työtapaturmia sattui ennätyksellisen vähän. Asiaan vaikutti korona ja sen takia hiljentynyt talous.

Vakuutuslaitokset korvasivat yhteensä 103 700 palkansaajille ja 5 700 yrittäjille sattunutta työtapaturmaa vuonna 2020. Palkansaajien työtapaturmista 87 500 sattui työpaikalla työtehtävissä ja 16 200 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla.

− Tapaturmat tapahtuvat usein silloin, kun normaalissa työn tekemisessä tapahtuu jotain poikkeavaa esim. työssä on joku häiriö tai muu muutos tavanomaiseen toimintaan liittyen.

Vaaroja ja riskejä tulisikin tunnistaa etukäteen. Tärkeää on myös työntekijöiden perehdyttäminen työhön ja siihen liittyviin riskeihin.

− Onnettomuudet näyttävät tapahtuvan usein uusille työntekijöille. Ei välttämättä nuorille, vaan työntekijöille, joille työtehtävä on uusi. Myös kokeneitakin työntekijöitä täytyy valvoa, koska heillä on joskus tapana käyttää vaarallista työtapaa, jota on ”aina käytetty”.

Vakavista työtapaturmista on ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle. Työtapaturmasta ilmoittaminen on työnantajan velvollisuus.

Lisätietoa: Työtapaturmat (ohjeita, työturvallisuuslaki)

Tuoreimmat työtapaturmatilastot (tvk.fi)

Tiina Rantakoski

tiina.rantakoski (at) yrittajat.fi

Kuvat: Getty Images, Mikko Koivisto