Yrityksen kasvattaminen

Yrityksen kasvu perustuu aina omistajien kasvuhalulle sekä hyvälle liikeidealle ja vahvalle osaamiselle. Kasvuhakuiselle yritykselle löytyy monenlaista tukea ja neuvoja.

Yrityksen kasvuun tarvitaan lähes aina lisärahoitusta – lainaa, tukea tai uutta pääomaa – ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen liiketoiminta on vahvalla pohjalla. Rahoituksen lisäksi kasvuun tarvitaan aitoa halua ja paloa sekä tietenkin osaamista. Kasvun eteen on tehtävä paljon työtä, joten niin yrittäjän kuin koko työyhteisön on sitouduttava siihen ja oltava valmis oppimaan uutta.

Hyödynnä jäsenedut

Millä tavoin yritys voi kasvaa?

Yritys voi hakea kasvua monilla eri tavoilla. Jos olet tunnistanut yrityksesi kasvutarpeet, mieti seuraavia vaihtoehtoja. Kasvua tuovat esimerkiksi:

 • Laajeneminen Suomessa tai ulkomailla
 • Kilpailijan ostaminen
 • Tuotekehitys ja innovointi
 • Osaamisen kehittäminen

Miten määritellään kasvuyritys?

Kasvuyritys on OECD:n ja EU:n määritelmän mukaan yritys, jonka lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkeä, ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 prosenttia.

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan yleisenä kriteerinä kasvuyrittäjyydelle käytetään juuri henkilöstön kasvua, mutta yritystoiminnan kasvua voidaan
mitata myös liikevaihdolla.

Startupilla taas tarkoitetaan yleensä nuorta, enintään muutaman vuoden ikäistä, innovatiivisiin ideoihin perustuvaa yritystä. Se kehittää vasta ensimmäistä tuotettaan eikä tuota vielä välttämättä voittoa. Myös startup tavoittelee yleensä nopeaa kasvua. Startup siis on monesti kasvuyritys, mutta kasvuyritys ei välttämättä ole startup. Onkin hyvä huomata, että kasvua voivat tavoitella kaikki yritykset iästä ja alasta riippumatta, oli startup tai ei.

Yrittäjien jäsenenä pääset verkostoitumaan yrittäjäkollegoidesi kanssa: inspiroidu ja löydä kumppaneita sekä asiakkaita!

Liity jäseneksi

Laajeneminen Suomessa tai ulkomailla

Yritys voi kasvaa laajentamalla omaa toimintaansa joko Suomessa tai ulkomailla. Kun suunnittelet yrityksesi laajentumista muualle, tarvitset usein sekä lisärahoitusta että monenlaisia neuvoja.

Lainarahoitusta voi hakea pankeista. Myös valtion omistama Finnvera tarjoaa yrityksille lainarahoitusta toiminnan laajenemiseen ja kasvuun. Kannattaa myös hyödyntää erilaiset tukimuodot. Esimerkiksi ELY-keskukset tukevat pk-yritysten kasvua ja Business Finlandilla on laaja kirjo erilaisia tukia kansainvälisille markkinoille tähtääville yrityksille.

Toisen yrityksen ostaminen, omistajanvaihdos

Omistajanvaihdokset ovat tärkeä kasvun väline. Yritys voi kasvaa ostamalla toisen yrityksen olemassa olevaa liiketoimintaa. Yrityskaupoilla voi laajentaa omaa markkinaosuutta tai ottaa haltuun uusia liiketoiminta-alueita. Omistajanvaihdoksia ovat myös sukupolvenvaihdokset ja yrityksen muut omistusjärjestelyt.

Hyödynnä jäsenedut

Tuotekehitys ja innovointi

Kasvua voidaan saada aikaan kehittämällä ja tuomalla uusia tuotteita ja palveluita markkinoille. Huomaathan, että kasvuhakuinen yritys voi hakea avustus- tai lainamuotoista tukea tuotekehitykseen ja innovointiin esimerkiksi Business Finlandista. Lisäksi kannattaa muistaa, että yritysten ja tutkimusorganisaatioiden innovaatioverkostot voivat tarjota mahdollisuuksia kehittää yrityksen toimintaa.

Osaamisen kehittäminen

Kasvua ei synny ilman jatkuvaa oppimista; se on menestymisen elinehto. Osaaminen on yrityksesi tärkeimpiä voimavaroja. On tärkeää huolehtia siitä, että sekä oma osaamisesi että työntekijöidesi osaaminen ovat ajan tasalla. Muista erityisesti oppisopimuskoulutus. Yrittäjälle oppisopimuskoulutus on hyvä tapa rekrytoida ja kouluttaa henkilöstöä täysin uusiin tehtäviin. Myös yrittäjä itse voi opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessään.

Olemme laatineet avuksesi kaksi opasta, joissa kerromme, mitä voit tehdä varmistaaksesi oman kehityksesi ja miten sinä voit tukea työntekijöidesi osaamisen kehittämistä. Kasvuun saatetaan tietysti tarvita myös uusia työntekijöitä – tai se mahdollistaa heidän palkkaamisensa.

365 päivässä pörssiin -valmennusohjelma 2022–2023 — Tervetuloa matkalle pörssiyhtiöksi!

365 päivässä pörssiin on Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäverkoston järjestämä valmennus- ja kehitysohjelma, jonka tavoitteena on luoda valmiuksia pk-yritysten listautumiseen Nasdaq First North Growth Market -kasvumarkkinalle. Valmennusohjelma on tarkoitettu yritysten omistajille ja yrittäjille, jotka haluavat luoda osakkeelle likviditeetti- ja markkina-arvon. 

Valmennusohjelma koostuu vuosina 2022-2023 viidestä tilaisuudesta ja harjoittelusta. Valmennuksen järjestää Suomen Yrittäjien Kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunta yhteistyössä Nasdaq Helsingin kanssa. Valmennukset järjestetään Nasdaq Helsingin tiloissa Pörssitalolla, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki, paikkana Pörssitalon Lehteri. Valmennuspäivät kestävät noin klo 12–17.

Valmennusohjelman aikataulu:

 • I Jakso 13.12.2022: Matka listayhtiöksi – mistä on kysymys?
  Päivän tavoite: Muodostaa osallistujille kokonaiskuva siitä mitä on olla listayhtiö ja kuinka listayhtiöksi tullaan. Painopiste First North Growth Market.
 • II Jakso 14.2.2023: Strategia ja sijoittajaviestintä
  Päivän tavoite: tunnistaa oma strategia ja sen viestintä, ymmärtää sijoittajakohderyhmä sekä omat strategiamittarit ja viestintä sijoittajakohderyhmän kanssa.
 • III Jakso 21.3.2023: Pörssiyhtiön johtaminen ja hallinnointi
  Päivän tavoite: ymmärtää millaista on listayhtiön hyvä johtaminen sekä millaiset ovat toimitusjohtajan ja hallituksen roolit listayhtiössä.
 • IV Jakso 9.5.2023: Listautumisprosessi, rahoitusjärjestelyt ja -annit
  Päivän tavoite: sisäistää kuinka listautuminen käytännössä toteutetaan
 • V Jakso 13.6.2023: Harjoitukset sijoittajaviestintä ja yhteenveto
  Päivän tavoite: yhteenveto listautumisesta ja listalla olosta

Hakulomake

Hae mukaan täyttämällä hakulomake viimeistään 18.11.2022. Valmennusohjelma on tarkoitettu Suomen Yrittäjien jäsenille.

Yhteyshenkilöt

Petri Roininen
Kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunta, puheenjohtaja
Investors House Oyj, toimitusjohtaja
petri.roininen@investorshouse.fi
040 761 9669

Minna Korpi
Nasdaq Helsinki, johtaja
minna.korpi@nasdaq.com
050 553 9835

Aiheeseen liittyvät uutiset