Yrityksen kasvattaminen

Yrityksen kasvu perustuu aina omistajien kasvuhalulle sekä hyvälle liikeidealle ja vahvalle osaamiselle. Kasvuhakuiselle yritykselle löytyy monenlaista tukea ja neuvoja.

Yrityksen kasvuun tarvitaan lähes aina lisärahoitusta – lainaa, tukea tai uutta pääomaa – ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen liiketoiminta on vahvalla pohjalla. Rahoituksen lisäksi kasvuun tarvitaan aitoa halua ja paloa sekä tietenkin osaamista. Kasvun eteen on tehtävä paljon työtä, joten niin yrittäjän kuin koko työyhteisön on sitouduttava siihen ja oltava valmis oppimaan uutta.

Millä tavoin yritys voi kasvaa?

Yritys voi hakea kasvua monilla eri tavoilla. Jos olet tunnistanut yrityksesi kasvutarpeet, mieti seuraavia vaihtoehtoja. Kasvua tuovat esimerkiksi:

  • Laajeneminen Suomessa tai ulkomailla
  • Kilpailijan ostaminen
  • Tuotekehitys ja innovointi
  • Osaamisen kehittäminen

Laajeneminen Suomessa tai ulkomailla

Yritys voi kasvaa laajentamalla omaa toimintaansa joko Suomessa tai ulkomailla. Kun suunnittelet yrityksesi laajentumista muualle, tarvitset usein sekä lisärahoitusta että monenlaisia neuvoja.

Lainarahoitusta voi hakea pankeista. Myös valtion omistama Finnvera tarjoaa yrityksille lainarahoitusta toiminnan laajenemiseen ja kasvuun.

Kannattaa myös hyödyntää erilaiset tukimuodot. Esimerkiksi ELY-keskukset tukevat pk-yritysten kasvua ja Business Finlandilla on laaja kirjo erilaisia tukia kansainvälisille markkinoille tähtääville yrityksille.

Etenkin laajentuessasi ulkomaille tarvitset myös paljon tietoa ja neuvontaa. Kansainvälistyvän yrityksen rahoitus ja palvelut -oppaastamme löydät tietoa kenen puoleen kääntyä missäkin tilanteessa.

Toisen yrityksen ostaminen, omistajanvaihdos

Omistajanvaihdokset ovat tärkeä kasvun väline. Yritys voi kasvaa ostamalla toisen yrityksen olemassa olevaa liiketoimintaa. Yrityskaupoilla voi laajentaa omaa markkinaosuutta tai ottaa haltuun uusia liiketoiminta-alueita. Omistajanvaihdoksia ovat myös sukupolvenvaihdokset ja yrityksen muut omistusjärjestelyt.

Voisiko omistajanvaihdos olla ratkaisu sinulle? Tutustu tietopakettiin ja lataa Pk-yrityksen omistajanvaihdosopas.

Tuotekehitys ja innovointi

Kasvua voidaan saada aikaan kehittämällä ja tuomalla uusia tuotteita ja palveluita markkinoille. Huomaathan, että kasvuhakuinen yritys voi hakea avustus- tai lainamuotoista tukea tuotekehitykseen ja innovointiin esimerkiksi Business Finlandista. Lisäksi kannattaa muistaa, että yritysten ja tutkimusorganisaatioiden innovaatioverkostot voivat tarjota mahdollisuuksia kehittää yrityksen toimintaa.

Osaamisen kehittäminen

Kasvua ei synny ilman jatkuvaa oppimista; se on menestymisen elinehto.
Osaaminen on yrityksesi tärkeimpiä voimavaroja. On tärkeää huolehtia siitä, että sekä oma osaamisesi että työntekijöidesi osaaminen ovat ajan tasalla.

Muista erityisesti oppisopimuskoulutus. Yrittäjälle oppisopimuskoulutus on hyvä tapa rekrytoida ja kouluttaa henkilöstöä täysin uusiin tehtäviin. Myös yrittäjä itse voi opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessään.

Olemme laatineet avuksesi kaksi opasta, joissa kerromme, mitä voit tehdä varmistaaksesi oman kehityksesi ja miten sinä voit tukea työntekijöidesi osaamisen kehittämistä.

Kasvuun saatetaan tietysti tarvita myös uusia työntekijöitä – tai se mahdollistaa heidän palkkaamisensa.

365 päivässä pörssiin

365 päivässä pörssiin on Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäverkoston järjestämä valmennus- ja kehitysohjelma, jonka tavoitteena on luoda valmiuksia pk-yritysten listautumiseen Nasdaq First North Growth Market -kasvumarkkinalle.

Valmennusohjelma on tarkoitettu yritysten omistajille ja yrittäjille, jotka haluavat luoda osakkeelle likviditeetti- ja markkina-arvon. 

Valmennusohjelma koostuu vuosina 2021-2022 viidestä tilaisuudesta ja harjoittelusta. Ohjelmassa perehdytään muun muassa listautumisprosessiin, rahoitusjärjestelyihin, sijoittajaviestintään sekä pörssiyhtiön johtamiseen.

23.11.2021: Matka listayhtiöksi – mistä on kysymys?

Päivän tavoite: Muodostaa osallistujille kokonaiskuva siitä mitä on olla listayhtiö ja kuinka listayhtiöksi tullaan. Painopiste First North Growth Market.

1.2.2022: Strategia ja sijoittajaviestintä

Päivän tavoite: tunnistaa oma strategia ja sen viestintä. Sijoittajakohderyhmä sekä omat strategiamittarit ja viestintä sijoittajakohderyhmän kanssa

22.3.2022: Pörssiyhtiön johtaminen ja hallinnointi

Päivän tavoite: ymmärtää millaista on listayhtiön hyvä johtaminen sekä millaiset ovat toimitusjohtajan ja hallituksen roolit listayhtiössä

3.5.2022: Listautumisprosessi, rahoitusjärjestelyt ja -annit

Päivän tavoite: sisäistää kuinka listautuminen käytännössä toteutetaan

14.6.2022: Harjoitukset sijoittajaviestintä ja yhteenveto

Päivän tavoite: yhteenveto listautumisesta ja listallaolosta.

Valmennuspäivät kestävät klo 12.00-17.00 ja jokaiselle valmennuspäivälle taataan laadukkaat, ykkösrivin alustukset sekä harjoitukset.

Lisätietoja koulutuksesta:
Sari Laitinen
Verkostopäällikkö, Suomen Yrittäjät
040 538 4602, sari.laitinen@yrittajat.fi

Lataa opas työntekijöiden palkkaamiseen

Mitä tulee huomioida ensimmäistä työntekijää palkatessa? Entä millaisia velvoitteita työnantajaksi ryhtyminen tuo mukanaan?

Opas ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen

Yrittäjän osaaminen

Sinulla on monia eri taitoja sekä koulutusta ja kokemusta työstäsi, mutta ne eivät pitkän päälle riitä. Elinikäisestä oppimisesta ei puhuta turhaan; se on menestymisenelinehto, ja kaikkien kannattaakin päivittää osaamistaan jatkuvasti.

Yrittäjän osaaminen

Kehitä työntekijöidesi osaamista

Osaavat ihmiset ovat yrityksesi tärkein voimavara. Osaamista kannattaa vaalia ja uuden oppimiseenon tärkeää kannustaa.

Kehitä työntekijöidesi osaamista

Miten määritellään kasvuyritys?

Kasvuyritys on OECD:n ja EU:n määritelmän mukaan yritys, jonka lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkeä, ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 prosenttia.

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan yleisenä kriteerinä kasvuyrittäjyydelle käytetään juuri henkilöstön kasvua, mutta yritystoiminnan kasvua voidaan
mitata myös liikevaihdolla.

Startupilla taas tarkoitetaan yleensä nuorta, enintään muutaman vuoden ikäistä, innovatiivisiin ideoihin perustuvaa yritystä. Se kehittää vasta ensimmäistä tuotettaan eikä tuota vielä välttämättä voittoa. Myös startup tavoittelee yleensä nopeaa kasvua. Startup siis on monesti kasvuyritys, mutta kasvuyritys ei välttämättä ole startup. Onkin hyvä huomata, että kasvua voivat tavoitella kaikki yritykset iästä ja alasta riippumatta, oli startup tai ei.

Sparrauskumppaneita mentoreista

Mentorisi.fi on Suomen Yrittäjien tarjoama valtakunnallinen jäsenpalvelu, josta voit löytää ammattilaisen sparraamaan yritystäsi kasvupolulla. Kirjaudu jäsenillemme maksuttomaan palveluun ja löydä oma mentorisi.

Löydä mentori

Liity kasvuyrittäjäverkostoon!

Kasvuyrittäjäverkosto on Suomen Yrittäjien sisäinen verkosto, jonka tarkoituksena on tukea pk-yrityksiä kohti kannattavaa kasvua. Verkoston kohderyhmänä ovat kaikki yritykset ja yrittäjät, joilla on kasvuhaluja.

Verkosto toimii kasvavien yritysten edunvalvojana tuomalla moninaisen joukon kasvua hakevia yrityksiä yhteen, kuulemalla heitä ja heidän tarpeitaan sekä viemällä tämän viestin päättäjille.

Kasvuyrittäjät

Seuraa uutisvirtaamme