Lokala föreningar

Lokalföreningarna är företagarsammanslutningar som fungerar lokalt i kommuner och städer. Deras verksamhet har fokus på ömsesidigt stöd, nätverk och påverkande.

Lokalföreningarna påverkar beredningen av ärenden och beslutsfattandet i din kommun på företagarnas vägnar. Därtill erbjuder lokalföreningarna information, utbildning och tillfället att skapa nätverk för att underlätta företagarens vardag.

Företagarna i Finlands lokalföreningar